DÀN LÔ 8 SỐ VÍP MIỀN BẮC

Số đẹp hôm nay chớ để ngày mai, chúng tôi người bạn đồng hành giúp bạn chiến thắng
Chơi sổ xố theo cách của bạn để trúng lớn, Kiên trì để thành công
Chúng tôi cam kết mang cho bạn những cầu đẹp và số chuẩn chắc ăn hôm nay

Số đẹp cầu chuẩn liên tục trúng lớn, giúp anh em lên thuyền lớn vào bờ an toàn.

– Dịch vụ chốt số 3 miền (Bắc,Trung,Nam) luôn đưa ra các dự đoán với tỷ lệ trúng cao nhất.

– Quý khách nạp thẻ thành công sẽ xuất hiện tại đây, lưu ý đừng để mất nhé.

– Khung giờ vàng để nạp thẻ từ 08h00 đến 18h10 hàng ngày.

Dàn lô 8 con: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
22-09
22-0914,49,35,15,00,17,67,41Ăn 7/8333
21-0947,17,26,78,80,35,59,02Ăn 3/8385
20-0924,88,06,32,89,93,87,09Ăn 1/8358
19-0941,71,95,12,72,52,91,85Ăn 7/8332
18-0930,07,06,98,72,22,38,64Ăn 6/8348
17-0972,06,69,49,28,66,19,97Ăn 6/8378
16-0935,97,06,82,69,13,59,95Ăn 6/8376
15-0974,60,59,48,99,79,46,98Ăn 1/8354
14-0942,62,57,38,35,05,98,33Ăn 5/8351
13-0914,49,45,82,42,40,90,59Ăn 6/8362
12-0953,28,01,97,07,90,85,17Ăn 1/8346
11-0936,35,41,82,68,40,69,02Ăn 7/8335
10-0938,07,82,64,53,63,31,90Ăn 1/8340
09-0911,95,13,75,62,73,51,26Ăn 6/8338
08-0994,07,01,39,83,82,63,44Ăn 5/8359
07-0909,33,97,79,46,43,98,48Ăn 7/8391
06-0984,69,01,39,48,24,74,97Ăn 6/8395
05-0933,61,68,58,71,21,34,19Trượt343
04-0912,22,41,06,30,66,47,04Ăn 1/8371
03-0989,73,44,62,61,41,64,99Ăn 1/8342
02-0953,13,30,98,75,45,40,70Trượt333
01-0957,94,79,21,08,31,92,54Ăn 6/8358
31-0895,42,17,31,54,25,83,30Ăn 1/8370
30-0819,48,49,58,20,14,64,93Ăn 1/8364
29-0882,60,99,72,57,83,20,10Ăn 1/8356
28-0867,38,54,05,12,82,09,14Ăn 3/8380
27-0864,95,09,32,76,02,80,16Trượt348
26-0857,79,70,97,68,07,45,76Ăn 4/8367
25-0824,84,80,10,49,23,37,20Ăn 7/8346
24-0803,83,51,16,41,98,70,48Ăn 3/8360
23-0800,20,39,67,28,44,45,42Ăn 1/8354
22-0829,61,04,58,85,25,50,06Ăn 3/8387
21-0892,04,36,78,24,01,39,84Ăn 2/8374
20-0884,13,55,91,25,58,74,63Ăn 1/8384
19-0893,33,37,10,24,68,36,31Ăn 6/8346
18-0816,26,61,58,65,18,37,87Ăn 4/8352
17-0877,59,24,86,29,84,01,30Ăn 4/8372
16-0815,32,05,13,70,72,92,19Ăn 3/8342
15-0824,36,46,27,58,21,51,06Ăn 1/8391
14-0841,08,49,78,68,26,29,03Ăn 6/8331
13-0895,44,29,48,46,55,28,22Ăn 7/8382
12-0829,21,48,13,24,15,32,27Ăn 7/8347
11-0875,64,56,83,04,58,61,67Ăn 5/8393
10-0890,33,45,66,14,20,53,34Ăn 1/8348
09-0813,54,93,08,04,84,57,91Ăn 6/8372
08-0814,13,76,74,32,15,24,96Ăn 5/8350
07-0841,78,83,15,46,22,16,19Ăn 5/8333
06-0871,75,56,24,22,42,88,17Ăn 5/8349
05-0894,89,06,67,58,51,40,33Ăn 6/8371
04-0872,89,66,62,06,82,47,79Ăn 7/8374
03-0879,48,15,89,06,45,74,03Ăn 1/8385
02-0846,08,12,25,18,86,53,24Ăn 5/8347
01-0881,58,99,24,75,70,17,19Trượt398
31-0760,65,83,37,21,09,31,76Ăn 7/8375
30-0722,11,43,39,65,71,04,77Ăn 2/8338
29-0761,31,72,80,42,02,46,51Ăn 4/8382
28-0722,75,82,45,15,02,13,43Ăn 5/8375
27-0764,41,69,85,54,17,22,91Ăn 1/8360
26-0732,82,51,21,19,00,33,80Ăn 5/8389
25-0740,92,07,27,28,41,57,91Ăn 3/8359
24-0705,86,37,56,34,85,26,97Ăn 6/8390
23-0782,17,53,37,43,94,81,40Ăn 2/8359
22-0787,07,69,54,86,34,65,90Ăn 7/8349
21-0738,26,35,33,34,43,21,39Ăn 1/8357
20-0726,20,12,84,38,15,89,05Ăn 5/8361
19-0710,26,34,46,97,25,77,42Trượt362
18-0794,24,26,16,29,38,62,34Ăn 1/8355
17-0790,60,27,39,83,93,47,42Ăn 4/8396
16-0721,04,70,88,15,24,55,20Ăn 3/8386
15-0765,34,27,82,59,96,24,26Ăn 1/8384
14-0782,06,73,51,17,44,50,28Ăn 1/8377
13-0763,86,73,15,02,52,45,58Ăn 7/8374
12-0707,97,00,64,27,04,12,23Ăn 5/8355
11-0740,65,39,19,58,52,63,30Ăn 6/8388
10-0716,06,32,56,11,90,29,34Ăn 5/8330
09-0708,26,73,51,55,39,80,81Ăn 5/8365
08-0712,67,28,47,80,37,19,23Ăn 7/8391
07-0784,79,39,98,60,68,93,85Ăn 6/8372
06-0702,15,92,64,59,24,56,71Ăn 1/8340
05-0735,36,12,53,38,73,39,71Ăn 3/8367
04-0772,12,75,74,81,30,56,84Ăn 1/8361
03-0783,16,34,06,96,05,67,24Ăn 7/8369
02-0775,79,73,65,53,99,06,90Ăn 4/8376
01-0754,19,73,77,42,91,72,88Ăn 6/8348
30-0685,92,07,79,74,82,21,24Ăn 5/8369
29-0691,58,38,09,25,19,50,24Ăn 2/8377
28-0605,83,82,91,96,94,07,65Ăn 6/8385
27-0626,44,81,56,82,74,07,55Ăn 5/8380
26-0669,71,86,68,57,78,35,82Ăn 5/8337
25-0609,02,33,54,44,89,43,16Ăn 6/8337
24-0600,31,68,08,83,77,11,86Trượt348
23-0655,22,86,56,03,73,71,91Ăn 1/8396
22-0676,61,65,38,32,92,17,51Ăn 2/8343
21-0699,31,34,03,26,06,48,30Ăn 5/8352
20-0676,67,57,07,86,19,11,60Ăn 4/8398
19-0601,61,99,96,23,39,14,58Ăn 7/8368
18-0602,46,26,19,04,01,99,09Ăn 4/8337
17-0627,68,70,65,11,48,91,04Ăn 2/8352
16-0683,12,26,90,57,79,69,43Trượt392
15-0687,76,26,42,14,13,92,85Ăn 3/8339
14-0648,00,32,86,23,30,07,77Ăn 6/8334
13-0630,94,11,71,79,01,65,04Ăn 7/8364
12-0644,31,14,59,30,88,12,13Ăn 1/8334
11-0615,25,75,35,62,60,97,08Ăn 2/8365
10-0602,52,47,81,94,58,95,54Ăn 7/8343
09-0668,12,86,81,59,90,70,89Ăn 5/8340
08-0625,26,28,15,66,79,18,11Ăn 6/8390
07-0689,87,35,77,60,93,10,75Ăn 1/8374
06-0670,79,91,34,90,17,01,08Ăn 6/8361
05-0690,92,27,46,57,20,51,81Ăn 7/8385
04-0676,10,15,43,28,04,93,84Ăn 5/8385
03-0642,10,43,45,30,08,26,41Ăn 6/8380
02-0625,38,07,81,34,63,75,64Ăn 4/8360
01-0641,87,35,29,79,92,56,75Ăn 5/8358
31-0514,34,58,56,42,53,79,31Ăn 2/8333
30-0524,30,49,60,07,21,87,93Ăn 6/8360
29-0586,74,48,96,91,94,21,15Ăn 5/8382
28-0518,11,90,45,88,91,80,76Ăn 4/8330
27-0524,13,65,61,31,67,72,64Ăn 4/8359
26-0572,24,06,79,18,03,05,04Ăn 2/8384
25-0500,77,84,51,32,86,08,98Ăn 7/8377
24-0596,97,87,76,79,69,04,85Ăn 5/8359
23-0551,90,36,80,38,44,82,55Ăn 4/8339
22-0543,95,65,54,34,04,53,97Ăn 7/8384
21-0596,08,38,81,31,05,43,49Ăn 4/8382
20-0579,35,68,20,75,03,01,38Ăn 2/8337
19-0546,09,50,64,00,04,47,84Ăn 1/8368
18-0521,31,99,52,70,56,59,72Ăn 7/8359
17-0561,60,29,50,12,49,00,30Ăn 4/8349
16-0599,86,15,08,21,47,54,23Ăn 2/8385
15-0587,61,95,41,44,81,34,58Ăn 5/8333
14-0579,67,78,36,05,56,72,48Ăn 5/8352
13-0569,74,75,08,21,15,47,32Ăn 6/8355
12-0580,00,31,45,67,01,30,40Ăn 6/8360
10-0578,69,53,75,35,36,97,38Ăn 7/8353
09-0537,70,60,42,34,65,67,78Ăn 6/8389
08-0578,16,45,97,77,62,90,18Ăn 4/8369
07-0556,95,92,87,12,98,21,54Ăn 4/8378
06-0510,84,16,35,62,11,25,81Ăn 5/8389
05-0544,88,43,27,61,55,78,56Ăn 4/8335
04-0568,97,77,42,73,11,01,31Ăn 5/8389
03-0511,28,13,90,69,80,02,31Ăn 4/8344
02-0502,40,69,61,57,66,77,21Ăn 7/8355
01-0514,52,48,22,58,19,36,47Ăn 6/8341
30-0440,67,83,93,86,01,87,37Ăn 5/8359
29-0428,64,90,24,43,18,52,93Ăn 4/8375
28-0458,13,81,96,66,08,64,98Ăn 4/8375
27-0450,41,68,24,93,48,70,92Ăn 6/8356
26-0427,17,26,41,89,43,57,11Ăn 5/8333
25-0434,44,96,35,29,09,10,73Ăn 5/8359
24-0475,46,73,10,13,41,37,80Ăn 4/8347
23-0477,01,31,98,15,88,80,14Ăn 4/8371

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top