DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Bạn là người đang muốn tìm DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết đánh con gì để trúng. Hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới bạn sẽ sở hữu ngay cầu chuẩn nhất hôm nay

Số đẹp cầu chuẩn liên tục trúng lớn, giúp anh em lên thuyền lớn vào bờ an toàn.

– Dịch vụ chốt số 3 miền (Bắc,Trung,Nam) luôn đưa ra các dự đoán với tỷ lệ trúng cao nhất.

– Quý khách nạp thẻ thành công sẽ xuất hiện tại đây, lưu ý đừng để mất nhé.

– Khung giờ vàng để nạp thẻ từ 08h00 đến 18h10 hàng ngày.

Đề đầu đuôi: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
22-09
22-09Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1299
21-09Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt285
20-09Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt190
19-09Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt175
18-09Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt169
17-09Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5256
16-09Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề261
15-09Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 2194
14-09Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2288
13-09Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng Đề297
12-09Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt273
11-09Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 871
10-09Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt298
09-09Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt284
08-09Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6279
07-09Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt295
06-09Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9182
05-09Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7171
04-09Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1285
03-09Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8181
02-09Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt278
01-09Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 971
31-08Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt181
30-08Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 584
29-08Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt80
28-08Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt55
27-08Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4161
26-08Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt164
25-08Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đuôi 394
24-08Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3199
23-08Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3175
22-08Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt52
21-08Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 283
20-08Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 988
19-08Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề253
18-08Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt80
17-08Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Đề270
16-08Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 962
15-08Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt173
14-08Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 9268
13-08Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 886
12-08Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8169
11-08Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 9151
10-08Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0273
09-08Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1167
08-08Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6268
07-08Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7160
06-08Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề157
05-08Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1286
04-08Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng Đề60
03-08Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8275
02-08Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng Đề266
01-08Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt161
31-07Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1168
30-07Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt195
29-07Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng Đề290
28-07Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 171
27-07Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt264
26-07Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9295
25-07Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 973
24-07Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề282
23-07Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề258
22-07Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng Đề62
21-07Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4192
20-07Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 697
19-07Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 983
18-07Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt293
17-07Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt179
16-07Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt59
15-07Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt190
14-07Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề90
13-07Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt258
12-07Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề257
11-07Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1174
10-07Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 298
09-07Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 089
08-07Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt81
07-07Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 7175
06-07Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề53
05-07Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt295
04-07Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt278
03-07Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt68
02-07Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề51
01-07Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt92
30-06Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 151
29-06Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt53
28-06Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 597
27-06Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5256
26-06Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 976
25-06Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4263
24-06Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Đề58
23-06Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6274
22-06Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt179
21-06Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt265
20-06Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt151
19-06Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt168
18-06Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt292
17-06Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 173
16-06Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề92
15-06Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt84
14-06Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5182
13-06Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 155
12-06Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4198
11-06Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 681
10-06Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6278
09-06Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8299
08-06Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7188
07-06Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 577
06-06Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề278
05-06Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 859
04-06Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt60
03-06Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Đề172
02-06Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt63
01-06Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng Đề167
31-05Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt99
30-05Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6262
29-05Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6152
28-05Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt295
27-05Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3261
26-05Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề292
25-05Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1288
24-05Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt83
23-05Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt161
22-05Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt90
21-05Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt285
20-05Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2267
19-05Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 158
18-05Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề187
17-05Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề288
16-05Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt280
15-05Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng Đề288
14-05Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt176
13-05Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề272
12-05Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2267
10-05Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề96
09-05Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 483
08-05Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 851
07-05Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6172
06-05Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề70
05-05Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7258
04-05Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8193
03-05Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 670
02-05Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6261
01-05Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng Đề271
30-04Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 159
29-04Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9290
28-04Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 9166
27-04Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 5252
26-04Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7190
25-04Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8282
24-04Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0177
23-04Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7160

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top